Hem

Ditt svar behövs angående förslag till stadgeändringar, se länk nedan om vårsammanträde.

Svaret behöver vara kassören tillhanda senast 2017-05-30 och det går bra att scanna in svaret och maila till Pehr.

Senaste nytt

Vårsammanträde 5 juni

Klockan 16:30 samling vid infarten vid byggplatsen Burs Tofta för att 17:00 vara på Suderbys Herrgård.

För mer info, se Kallselse till vårsammanträde och Förslag till stadgeändringar.

 

Välkomna önskar styrelsen!

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 80 kr per år. Den ska vara betald till offkassans plusgiro senast den 30 mars innevarande år.

Plusgiro: 18 90 13-6

Föreningens stadgar

Som föreningsmedlem bör du känna till föreningens stadgar.

Delar av stadgarna är ända från den 8 juni 1861, varpå språket kan uppfattas ålderdomligt. Men ändock är dessa fortfarande gällande.

 

Till föreningens stadgar

Resestipendium

Ansök om von Baumgartens resestipendie.

Du får medel till en resa med militär anknytning, exempelvis besök på ett regemente i utlandet, och vid nästkommande offkassemöte håller du ett föredrag om resan.

Kontakta styrelsen med en beskrivning om ditt resemål, innehåll och uppskattad kostnad.

Kontakta oss

Du når oss via E-post: styrelsen@offkassanp18.se

 

För frågor om medlesavgift eller andra betalningar - kontakta kassaförvaltaren:

Pehr Nylander.

Anmäl din E-postadress för att få utskicken elektroniskt genom att maila till styrelsen.

Ange "epostlista" i ärenderaden.

Vi finns på Facebook.

Har du missat någon info här på hemsidan - titta under "Tidigare anslag".

Nyttiga länkar

Gotlands Regementes Kamratförening, GRKF. Där finner du bland annat länkar till andra hemsidor och bilder med koppling till regementet.

 

Fredsbaskrarna Gotland: Många officerare vid regementet har tjänstgjort i utlandsstyrkorna. Här finns information och nätverk att tillgå. Föreningen hette tidigare FN-Gutarna.

Gotlands Regementes Officerskassa

Maila föreningen: styrelsen@offkassanp18.se Plusgiro: 18 90 13-6